Man (42) uit Tynaarlo mag meedingen naar seniorenwoning in Gieten, maar 55-plussers eerst

Man (42) uit Tynaarlo mag meedingen naar seniorenwoning in Gieten, maar 55-plussers eerst

Geschreven door | 2021-12-05T15:57:23+00:00 05 december, 2021|Assen, Rechtbank|

ASSEN (ADP) – Een 42-jarige man uit Tynaarlo mag meedingen naar één van de nieuw te bouwen seniorenwoningen aan de Naweg in Gieten. Maar pas wanneer er onvoldoende belangstelling is van 55-plussers. Dit heeft de rechter in Assen beslist. 

 

De man stapte begin november naar de rechter om woningstichting De Volmacht in Gieten te veroordelen hem een nieuwgebouwde seniorenwoning aan de Naweg toe te wijzen. Volgens hem was hem zo’n woning toegezegd door woningstichting, die deze woningen bezit. De corporatie was volgens hem op deze beslissing teruggekomen en is hij blij gemaakt met een dode mus.

 

Grote kans

De man wacht al zestien jaar op een woning in Gieten. Hij woonde vanaf zijn elfde tot zijn zestiende in dit dorp en wil graag terug. Vanaf mei 2018 correspondeert de man met de woningstichting De Volmacht over de nieuwe seniorenwoningen aan de Naweg in Gieten. De man kreeg vanaf het begin de indruk dat hij een grote kans kreeg om in één van deze woningen neer te strijken. Hij stond qua puntenaantal bijna als enige boven aan de lijst voor deze woningen. Het was bekend dat de woningen bestemd zijn voor 55-plussers. Maar één ouderechtpaar toonde slechts belangstelling.

 

Passende huurprijs

In de mailwisseling werd ook door de corporatie opgemerkt dat de huurprijs van de nieuwbouw passend was voor de situatie van de man uit Tynaarlo. Gaandeweg de mailwisseling gaf De Volmacht aan dat de kans op één van deze seniorenwoningen voor de 42-jarige man wel erg klein was. Ondanks de lange inschrijftijd. Het kwam hard bij de man hard aan dat hij niet in de doelgroep paste en niet voor een dergelijke woning in aanmerking kwam.  Hij diende in juli een klacht in bij de Regionale Geschillencommissie. Die stelde vast dat de klager vooral in het begin de hoop is gegeven dat hij voor een woning aan de Naweg in aanmerking kwam. Er is verwachting gewekt en De Volmacht had veel eerder moeten melden dat de man geen kanshebber was.

 

Thuiscompas

De geschillencommissie adviseerde De Volmacht in overweging te nemen de klager een woning aan de Naweg toe te wijzen als blijkt dat er onvoldoende 55-plussers zich melden. Woningzoekende senioren (55+) kunnen vanaf december via de website van Thuiskompas zich opgeven voor zo’n woning. De site is het aanbod van de acht Drentse woningcorporaties. De man uit Tynaarlo is de draad inmiddels kwijt zei hij eerder tegen de rechter. “Eerst krijg ik de toezegging in aanmerking te komen voor een van deze woningen en dan wordt de urgentie van bewoners van andere corporaties erbij gehaald. Dan volgt de eis dat de bewoners 55-plus moeten zijn en vervolgens wordt gesteld dat woningzoekenden die al Gieten wonen voorrang krijgen”, zei de man.

 

Er zijn verwachtingen gewekt

De rechter kon de redenatie van de 42-jarige wel begrijpen. “Als je de mails bekijkt, kan je je voorstellen dat meneer dacht dat hij mocht meedoen. Er werd enthousiast op hem gereageerd om mee in te schrijven”, zei de rechter. Maar er is geen concrete, bindende toezegging gedaan van de zijde van De Volmacht. De woningen zijn in principe voor 55-plussers. De Volmacht mag dan ook als eerste aan die doelgroep toewijzen. Pas in februari 2021 kreeg de man uit Tynaarlo te horen dat ook voorrang werd gegeven aan inwoners uit Gieten. Dat vindt de rechter niet terecht. Gezien de eerdere uitlatingen die in het beginstadium van de correspondentie met de 42-jarige zijn gedaan en de verwachtingen die zijn gewekt, moet de woningstichting bij onvoldoende animo van 55-plussers de man mee laten dingen.

Over de auteur:

Marjan Buring is eigenaar van het Algemeen Drents Persbureau. Ze is sinds 2000 rechtbankverslaggever. Daarnaast schrijft ze algemene nieuws- of achtergrondverhalen. Twitteraars kennen haar als @Marjannnnn