Overheid aan zet in rootsonderzoek geadopteerden

Overheid aan zet in rootsonderzoek geadopteerden

Geschreven door | 2021-02-06T15:10:25+00:00 06 februari, 2021|Algemeen|

Duizenden geadopteerde kinderen in Nederland weten niet wie hun biologische ouders zijn en waarom zij zijn afgestaan. Tijdens hun zoektocht komen zij erachter dat hun adoptiedocumenten niet kloppen of uit DNA-onderzoek blijkt dat zij zijn gekoppeld aan de verkeerde biologische familie. De zoektocht komt op een dood spoor terecht en de kosten lopen flink op.  

 

 

De belangenorganisaties voor buitenlandse geadopteerden vinden dat de Nederlandse overheid moet bijdragen in deze kosten. De kinderen kwamen met vervalste adoptiepapieren Nederland binnen. Volgens de belangengroepen verzuimden de Nederlandse autoriteiten die papieren te controleren, voordat zij het land binnenkwamen. 

Tot op de dag van vandaag schuift de overheid de verantwoordelijkheid af op de zendende landen. Die hadden moeten toezien op de zorgvuldigheid in de afstandsprocedures, zei minister Sander Dekker van Rechtsbescherming onlangs nog.   

 

Nu de DNA-testen de adoptiemisstanden pijnlijk blootleggen, lijkt er beweging te komen in het politieke apparaat. Minister Dekker laat sinds begin 2019 onderzoek doen naar de rol die de Nederlandse Staat had bij adopties tot 1998. Deze Commissie Onderzoek Interlandelijke Adoptie in het verleden komt in april 2021 met een eindrapport. Eind 2019 kondigde minister Dekker aan een eenmalige subsidie van 1,2 miljoen euro beschikbaar te stellen voor geadopteerden die hun biologische familie willen opsporen.   

 

Op basis van inventarisatiegesprekken met de 23 belangengroepen is bepaald dat dit geld niet wordt ingezet voor individuele zoektochten, maar voor zaken als het opzetten van websites, lotgenotenbijeenkomsten en het inrichten van een centraal informatiepunt. Marcia Engel van stichting Plan Angel (die zich inzet voor zoektochten in Colombia) is hier sceptisch over: “De meeste organisaties hebben al een website of regelen zelf bijeenkomsten. Daar hoeft het geld niet naar toe.”  

 

Verschillende belangenorganisaties hebben te kennen gegeven dat het geld beter besteed kan worden aan concrete zoektochten, met DNA-onderzoeken als een belangrijk onderdeel. En voor initiatieven als het opzetten van reconnection homes in de landen van herkomst waar afstandsouders naar toe kunnen gaan als zij op zoek zijn naar hun kinderen. Dit zijn ideeën die volgens de minister aan bod kunnen komen in een volgende fase.

Over de auteur:

Marjan Buring is eigenaar van het Algemeen Drents Persbureau. Ze is sinds 2000 rechtbankverslaggever. Maar ze maakt bijvoorbeeld ook reportages voor het Dagblad van het Noorden, die soms worden voorzien van korte filmpjes. Twitteraars kennen haar als @Marjannnnn